Vidékfejlesztési akciók

// december 20th, 2011 // 2011, Archívum

Vidékfejlesztési akciók – Emberi léptékű vidékfejlesztés a Pilis vidékén

Olyan tevékenységek, olyan vidékfejlesztési akciók ezek, amelyek külön-külön is hozzájárulnak egy térség élhetô otthonná válásához, de összehangoltan még nagyobb változások hordozói lehetnek. De szükséges még mindehhez az eleven közeg, a kötôelem, esetünkben a Pilishez mint közös térhez való tartozás, a „pilisi identitás”, mert enélkül a helyi kötôdés nélkül bármilyen rendszer csak mesterséges, emberi léptéktôl elrugaszkodott lehet.
A Pilis Vidéke Együttmûködés egy éves elôkészítô munka után jutott el arra a fordulópontra, hogy intézményes keretek között folytassa vidékfejlesztô tevékenységét. A szervezet aktivistái az egy év során felhalmozott helyismeretre és a menet közben gyorsan szélesedô kapcsolatrendszerre alapozva közhasznú egyesület létrehozását kezdeményezték. A Pilis, a Visegrádi- hegység és a Szentendreisziget településeirôl érkezô polgármesterek, vállalkozók, civil szervezeti vezetôk és magánszemélyek körét ágazati és országos intézmények, valamint a térségi sajtó munkatársainak jelenléte tette teljessé.
A Pilis Vidéke Helyi Akciócsoport, melynek fô célja „környezeti szempontból is fenntartható társadalmi és gazdasági folyamatok, helyi fejlesztések támogatása, elindítása és népszerûsítése a Pilis vidékén” (idézet az alapszabályból). A megválasztott öttagú elnökség összetétele garancia az önkormányzati, gazdasági és civil szféra együttmûködésére, lévén minden tagja maga is legalább két szektorban tevékenykedô helyi szereplô. Az elnök Sepsei Gergely lett Pilisszentlászlóról, az elnökség – mind a négy pilisi kistérséget reprezentáló – további tagjai: Bölcsházy Sándor (Pilisszántó), Molnár Zsolt (Szigetmonostor), Ocskay Gyula (Pilismarót, Esztergom) és Szabó Zoltán (Kesztölc).