Borostyánkő Zöldutak

A jövőben délnyugati szomszédaink bevonásával szeretnénk elérni, hogy a régi borostyánkőúthoz hasonlóan a Borostyánkő Zöldutak is az Adriától a Baltikumig húzódó útvonalhálózattá váljanak. E cél felé vezető első lépés, hogy kialakítjuk a nyomvonalat az Őrségtől a Balaton-felvidéken és a Velencei-tó térségén át a fővárosig, majd életre hívjuk azt a partnerséget, amely az egyes zöldutas szakaszok megvalósításához és működtetéséhez szükséges. A program magyarországi részén létrejövő együttműködés reményeink szerint néhány éven belül az Őrséget a Börzsönnyel összekötő, eleven hálózatként fog működni, a partnerek lehető legszélesebb körének bevonásával.A hazánkat érintő legrégibb zöldutas program küldetése ma is érvényes üzenetet közvetít az újonnan létrejövő zöldutak felé: „Századokon át kereskedők utaztak az ősi borostyánkőúton, hogy javakat és gondolatokat cseréljenek. Az értékes árucikkek összekötötték a különböző nemzeteket és kultúrákat. Ma egy új borostyánkőút kapcsolja össze Lengyelországot, Szlovákiát és Magyarországot az újjáéledő Közép-Európában. Az új típusú együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a történelmi folyosó mentén élő emberek és közösségek hatékonyan segítsék a fenntartható fejlődés megvalósulását, egyúttal megőrizzék, megvédjék és megújítsák hagyományos tájaikat, kulturális és természeti értékeiket.”

A program céljai között szerepelt a vidéki területeken a civil szektor fejlődésének elősegítése, a fenntartható turizmus elvének beágyazása a helyi gazdaságba, a határon átnyúló együttműködések támogatása, a helyi közösségek tudásának bővítése, különös tekintettel kulturális, természeti örökségeikre, népi hagyományaikra.

A Borostyánkő Zöldutakat eredetileg Budapest, Selmecbánya és Krakkó mint három világörökségi helyszín közt hozták létre a kezdeményező szervezetek. A program legnagyobb sikereit Lengyelországban érte el, ahol a zöldút menti térségi kezdeményezések EU-s pénzből ún. szociális vállalkozásokat hozhattak létre, jelentős munkahelyteremtő és fenntartó hatással. Az Ökotárs Alapítvány lengyel testvérszervezete, a Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ezek után úgy döntött, továbbfejleszti a zöldút lengyel szakaszát, és a Krakkótól egészen a Balti-tengerig, vagyis a történelmi borostyánkőút északi végéig terjedő Visztula parti szakaszt is bevonja a fejlesztésbe. Ezzel a Borostyánkő Zöldutak a CEG leghosszabb zöldútjává vált.

Várhatóan 2009-ben indul az Ister-Granum Eurorégió,  az Ökotárs Alapítvány, a Magosfa Alapítvány és Selmecbánya Város Önkormányzata együttműködésével létrejött nemzetközi projekt is. Ennek keretében szlovák testvérszervezetünk, a Nadácia EkoPolis zöldútkoordinátorával közösen tervezzük a Borostyánkő Zöldutak részét képező Budapest–Selmecbánya kerékpáros túraút nyomvonalát.