Tiszamenti Zöldutak

Az ECF által kijelölt 12 kontinentális túraút közül a „Kelet-európai útvonal” néven is emlegetett 11-es számú a jeges-tengeri Északi-foktól egészen a napsütötte Athénig fut. Útja során folyamatosan dél felé haladva 11 állam területét szeli át, Magyarország a nyolcadik a sorban. E nemzetközi kerékpáros útvonal a Hernád folyóval lépi át északi határunkat, majd a Bodrog völgyébe átnyergelve Tokajnál csatlakozik a Tiszához, hogy bejárva a folyó hazai folyásának alsó háromnegyedét, dél felé hagyja el az országot.

A Turista és Természetjáró Információs Egyesület (TUTI) 1999 óta foglalkozik aktívan az útvonal magyarországi szakaszának fejlesztésével, és e tízéves tapasztalattal a háta mögött 2009-ben kereste meg az Ökotárs Alapítványt a Tisza menti Zöldutak létrehozásának ötletével. A dunaihoz hasonló, alulról jövő kezdeményezésekre épülő hálózatos modell kialakításához a két szervezet partnerkapcsolati rendszere és reménybeli együttműködése kellő alapot nyújt, így várhatóan hazánk leghosszabb folyószakasza mentén is hamarosan megindulhatnak a zöldutas fejlesztések. Távlatilag a Tiszának az EuroVelo 11 által nem érintett felső folyását is szeretnénk bevonni a fejlesztésekbe csakúgy, mint a folyó romániai, ukrán, szlovák és szerb szakaszait, az adott térségekben működő helyi partnerszervezetek részvételével.