Mik azok a Zöldutak?

A zöldút szó az angol és nemzetközi gyakorlatban elterjedt greenway magyar megfelelője, de szeretnénk, ha egyszerű fordításnál mélyebb tartalmat hordozna. Létjogosultsága van e szónak, mert általában a természetben, a zöldben fut, kapcsolódik a környezetbarát elképzelésekhez, a fenntarthatóság elveihez.

Nem egyszerűen fizikai útról van szó, hanem szellemiekben is más útról. Az uniformizált fogyasztói társadalom talmi értékei helyett környezetünk egyediségének megőrzése, egy valóban tartalmas, emberi élet a cél. Idővel rá kell jönnünk, hogy igazi megelégedettséget az aktív élet, a valódi értékek megtalálása, a közösség adhat, és erre ad esélyt a zöldút.

Ezek után nézzük meg röviden, hogy miből is alakulhatnak ki a zöldutak.

A zöldút lehet:

· útvonal, természetes vagy mesterségesen kialakított folyosó, amelyet pihenésre, kikapcsolódásra használnak, általában természeti képződmények, például folyók, völgyek, hegygerincek mentén, vagy utak, folyómedrek, csatornák, túraösvények környékén;

· adott területen áthaladó, gyalogosokat és kerékpárosokat, lovasokat, kerekes székkel, vagy más nem motoros eszközzel közlekedőket szolgáló természetes ösvény vagy mesterségesen kiépített út;

· természeti folyosó, amely lakott területeket kapcsol össze történelmi és kulturális emlékhelyekkel, parkokkal;

· kijelölt összefüggő terület a városban vagy közvetlen környékén, amelyet közparknak, illetve zöldövezetnek minősítettek, illetve ezeket összekötő folyosó (sáv), melyen sétálni, kerékpározni lehet.

Van azonban számos más feltétele is annak, hogy zöldútról beszélhessünk. Fontos, hogy:

· a zöldutak sohasem utasításra jönnek létre, a kialakítással és fenntartással járó felelősséget minden esetben szabad akaratából vállalja föl a helyi lakosok csoportja, civil szervezet, önkormányzat, vagy ideális esetben ezek együttműködő szervezete;

· a zöldút alaposan megtervezett, a terv tartalmazza a zöldút célját, funkcióit, kiépítésének és használatának módját is;

· minden esetben pozitívan hat a környezetre, erősíti a fenntartható fejlődést, nem károsítja a vidéki természetet, hozzájárul a természeti és kulturális örökség védelméhez;

· javítja a lakosság életminőségét, pozitív hatást gyakorol a helyi gazdaságokra, támogatja a helyi közösségeket, és helyi erőforrásokat használ (bevételi lehetőséget is teremt a térség gazdasága számára, alternatív jövedelemszerzési módot jelent, hozzájárul egyes hagyományos mesterségek életben tartásához, ugyanakkor szellemiekben is erősíti a helyi közösséget);

· több funkciót tölt be egy időben (például közlekedés, környezetvédelem, aktív pihenés, közművelődés stb.), összekapcsolja a településeket, a régiókat és azok lakóit;

· a zöldút mindenki számára nyitva áll és közhasznú, segíti a látogatót abban, hogy a meglátogatott közösséget, régiót, települést és annak értékeit, problémáit, kezdeményezéseit és tevékenységeit valóban megismerje, támogatja a nem motorizált közlekedési módokat és a fenntartható, tudatos turizmust

· népszerűsíti a környezettudatos életvitelt, integrálja a fenntartható közlekedési formákat, javítja a közlekedésbiztonságot.