A falu: megjelent a nyári lapszám

// július 12th, 2012 // 2012, Archívum

A falu: megjelent a nyári lapszámJúlius elejétől az érdeklődők már kézbe vehetik a környezetgazdák és vidékfejlesztők szakmai-tudományos folyóiratának legújabb számát.

Az A falu ez évi második számában megjelent szakcikkek –Pócsi Gabriella a kiskertes övezet funkcionális átalakulását, differenciálódását vizsgáló tanulmánya kivételével – alapvetően két témakör köré szerveződnek. Egyik a vidéki lakosság helyzete, a másik pedig a környezet- és természetvédelem ilyen-olyan vonatkozásai.
Az előbbi témakör tanulmányai közül Karcagi-Kováts Andrea az Európai Unió vidéki népessége csökkenésének okait próbálja feltárni, és összegzi a jelenségre adott, az egyes országokban meglehetősen eltérő válaszokat.Michalkó Gábor a vidéki népesség életében egyre nagyobb szerepet játszó turizmus szerepét vizsgálja, többek között azt, hogy a turizmus mekkora szerepet tölt be a vidéki lakosok boldogulásában és boldogságában is. Más szempontból, más eszközökkel, de itt is a helyi lakosság szemszögéből tekinti át Józsa Klára az aprófalvak sikerességét.Kilpalainen Arja cikke pedig egy finnországi tanulmány, amely azt vizsgálja, hogy a távoli finnországi vidéki települések lakosságának életében a helyi civil szervezetek (NGO-k) mekkora szerepet töltenek be, és mennyiben járulnak hozzá helyben maradásukhoz.

A „zöld” témák közül a Gödöllői Szent István Egyetem munkatársainak tollából íródott cikk a nemzetközi gyakorlatban jól ismert ún. zöld pont rendszer átültetésének lehetőségét vázolja fel a tiszai árapasztók területén, ahol az agrárművelés igényeinek illetve az áradások-apadások váltakozásának, valamint környezetvédelmi, vízminőségi követelményeknek is egyaránt meg kell felelni. Budai Krisztina és Sepsei Gergelyírása a zöldutakról európai és hazai szinten összegzi a téma legfontosabb tudnivalóit. Kultúrtörténeti és természetvédelmi megközelítéssel, a táji értéket szem előtt tartva vizsgálja a kunhalmokat Tóth Albert nagyívű tanulmánya. És egy másik zöld téma: zöld gazdaság és versenyképesség kontrolling eszközökkel egy konkrét példával:Gábor Ágnes és Zéman Zoltán cikke bevezetés a témába és a fogalmakba.

A kiadvány ára: 1150 Ft. (Egy éves előfizetői díj /4 lapszám/: 4500 Ft.)

Megrendelhető: info@agrarlapok.hu

Forrás: NAKVI