Kukorica fesztivál és Zöldút program Kartalon

// október 6th, 2009 // 2009, Archívum

Kukorica fesztivál és Zöldút program Kartalon

2009. október 3-án rendeztük meg a Pest megyei Kartalon az őszköszöntő Kukorica Fesztivált. A nagy hagyományokkal rendelkező eseményhez kapcsolódóan került bemutatásra az aszódi és a hatvani HVI együttműködésében kialakításra kerülő Galga-Zagyva Zöldút.

Az első sorban ökológiai együttműködésre építő alternatív vidékfejlesztési program az Ökotárs Alapítvány programjának részeként kerül megszervezésre. Az aszódi kistérség 9 települése, a hatvani kistérség 5 települése, valamint a Galga és a Zagyva folyók találkozásának helyszíneként Jászfényszaru által megalakított Zöld út program a természetese vizek által határolt területek kapcsolatára épít.

Deák Istvánné az aszódi HVI vezetője, valamint Eperjesi Tamás a hatvani HVI vezetője vállalta az együttműködés kereteinek kialakítását. A Zöld út program alapján a Galga és a Zagyva folyása mentén gyalogosan, lóháton vagy kerékpárral kapcsolhatóak össze a települések.

A fesztiválon ismertetésre kerültek a közös fejlesztési tervek, a vidékfejlesztési és LEADER együttműködés lehetőségei. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szabó Imre Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter, aki az együttműködő térségek polgármestereivel és a civil szervezetek képviselőivel is találkozhatott.

A két szomszédos helyi akciócsoport elnökeként Süki Lóránt Ecséd polgármestere, a Zagyvaság HACS elnöke, valamint Müllerné Szabó Tímea országgyűlési képviselő, az Észak-Kelet Pest Megyei LEADER HACS elnöke is egyeztetett a közös fejlesztési lehetőségekről. Az esemény helyszínén az érdeklődők megismerhették a Galga menti gazdag néphagyományt, kézműves programokon és bemutatókon vehettek részt.

A színpadi fellépők óriási sikert arattak, amelyek közül is kiemelkedett a bagi Muharay Elemér népi együttes előadása.

*

Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása hírei

„Szomszédolás” – KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS NAPOK

Az Aszódi kistérség mind a 9 települése gazdag szellemi örökség birtokosa, gondos ápolója, így a rendezvénysorozatunk célja egymás szokásainak, hagyományainak, kulturális értékeinek megismerésén keresztül a „szomszédsági” kapcsolatok mélyítése.

Az egyes települések művészei, művészeti és hagyományőrző csoportjai saját településükön házigazdaként szerepelnek, a kistérség más településein viszont saját településük „követeként” mutatkoznak be, felvillantva mindazt, amit értéknek, maradandónak vélnek.

Terveink szerint minden alkalommal más település látja vendégül a többi település kulturális örökségét és a jelen tudását reprezentáló – alkalmanként változó, a helyi érdeklődést szem előtt tartó – programot.

A kistérségi közösségben való együttgondolkodás, egymás megismerése mellett számos értéket közvetíthet a sorozat, elsősorban a helyben dolgozó – alkotó művészek, művészeti csoportok munkájának elismerését, a hagyományok továbbörökítésének fontosságát.

A kistérségben dolgozó közművelődési szakemberek javaslatai alapján áll össze a kínálati lista, amelyből a települések képviselőivel egyeztetve alakul ki az adott településen a bemutató végleges műsora. Csak olyan műsorszámok, olyan szereplők kerülhetnek be a sorozatba, akiket a helyiek szívesen fogadnak, ugyanakkor reprezentálják a vendégek sokszínű tehetségét.

A sorozatot októberben indítva májusra minden települést végigjárhatta a „szomszédolók” sokasága.

Időpontok: október 23. Aszód, november 22. Tura, január: Galgahévíz, Bag és Iklad, március: Domony és Kartal, április: Hévízgyörk.

Reményeink szerint a tradícióteremtőnek szánt események baráti találkozók, valódi szomszédolások lesznek.

1,7 milliárd forintos beruházás

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán 1,7 milliárd forintos beruházással Műszaki- és Természettudományi Oktató Központ és Regionális Tudástranszfer Központ létesül 2011 decemberéig, jelentette be október 8-án a Gépmúzeumban tartott kormányszóvivői tájékoztatón Újhelyi István, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára ésSzabó István professzor, a kar dékánja.

A projekt megvalósításának során felújítják és lényegesen kibővítik a Gépészmérnöki Kar Gyakorlati Képzési Központját és Szakmúzeumát.

Az épületben a következő új laboratóriumok kapnak helyet:
- integrált természettudományi komplex laboratóriumok (fizika, kémia, alkalmazott biológia)
- környezetipari (energetikai) komplex hallgatói-oktatói tér
- erő- és munkagép-technikai komplex hallgatói-oktatói tér
- anyagtudományi és méréstechnikai komplex hallgatói-oktatói tér
- médiatechnikai komplex hallgatói-oktatói tér
- járműtechnikai komplex hallgatói-kutatói tér
- gépipari technológiák komplex hallgatói-kutatói tér.

A beruházás révén négy új mérnöki képzési szak – településüzemeltető, létesítménymérnöki, szolgáltatástechnikai, valamint médiatechnikai mérnöki szak – műszaki oktatási feltételeit teremtik meg.

*

Szennyvízberuházás 2. forduló

A Veresegyház, Erdőkertes és Szada önkormányzatai által létrehozott Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2009. október 15-én benyújtotta második fordulós, uniós pályázatát a KEOP-7.1.2.0-2007-0041 jelű, „Szennyvíztisztító bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a veresegyházi agglomeráció területén” projekt folytatásaként.

A vissza nem térítendő pályázati támogatás a beruházás teljes − 4 249 973 e Ft-ra tervezett − költségének 83,8 %-át fedezné. A fennmaradó önrészt az egyes települések önkormányzatainak hozzájárulása, illetve a lakossági közmű-hozzájárulás biztosítják.

A veresegyházi szennyvíztisztító, melynek befogadóképessége jelenleg 3000 m3/nap, az átépítésnek köszönhetően 5000 m3/nap kapacitással működhetne, a ma elérhető legkorszerűbb, membrán-bioreaktoros technológiát alkalmazva. 2013-ra az érintett településeken megépülhetne 40 km gravitációs és 5 km nyomóvezeték, lehetővé válna újabb 2652 db ingatlan bekötése a hálózatba (Erdőkertesen 1923, Szadán 692, Veresegyházon 37 ingatlant érint). Ez több mint 18 km bekötővezeték, 15 db átemelő és 150 db házi beemelő megépítését is jelentené.

A pályázat akkor érvényes, ha a projektben érintett területeken lévő ingatlanok tulajdonosainak legalább 75%-a vállalja a kiépítést követően az azonnali rákötést a pályázatból megvalósuló csatornahálózatra. Csatlakozási szándéknyilatkozat leadására mindhárom polgármesteri hivatalban van még mód.

A pályázatról való döntés 2010. év eleje körül várható.

forrás: erdokertes.hu

*

Elkészült az új óvoda

2008 októberében, lerakta a Csonkási Óvoda alapkövét Veresegyház Város Önkormányzata. 2009. október 22-én 17.00 órakor egyéves munka eredményeként ünnepélyes megnyitón vehették át (először az óvodás korú gyermekek) az új, minden tekintetben európai színvonalú óvodát.

Az ünnepélyes megnyitón Pásztor Béla polgármester elismerő okleveleket adott át mindazoknak, akik a pályázati munkában, a tervezési és kivitelezési munkában részt vettek. Ezután a beköltöző kisgyermekek tartottak színvonalas műsort az átadási ünnepségen megjelenteknek.

A beruházás az Európai Unió, valamint Veresegyház Város Önkormányzatának közös finanszírozásában valósult meg. Az Unió mintegy 474 millió forint támogatást, az Önkormányzat 70 millió forint önrészt adott az óvoda felépítéséhez. A külső és belső építészeti terveket Zsigmond László Ybl-díjas építészmérnök, valamint Zsigmond Ágnes belső építész készítette. A magas színvonalú megvalósítás a Hajdú-ép Kft. nevéhez fűződik.

forrás: veresegyhaz.hu

Forrás: Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület, Aszódi HVI