Budavidék Zöldút

// december 20th, 2007 // Archívum

Budavidék Zöldút – A Magyarországi Zöldutak 2007-es évértékelő műhelysorozata

December 3. és 5. között zajlott a Magyarországi Zöldutak 2007-es évértékelô mûhelysorozata Zsámbékon. Nálunk a helyi zöldutak térségi szinten (több kistérséget érintve) jönnek létre, általában olyan szervezetek kezdeményezésére, amelyek korábban valamely környezetvédelmi akciójukhoz kapcsolódóan részesültek az Ökotárs kisadományi támogatásából. Az elsô nap a hat zöldút Budavidék, Cserháti, Duna- Ipoly, Föld Szíve Pilisi, Örökségeink Útján, Tanyakör) a fejlesztés pillanatnyi állásáról és a közeljövô terveirôl adott számot, amit a helyi partnerségépítésrôl szóló hosszú mûhelymunka követett Balázs Bálint vezetésével, kitöltve a nap hátralévô részét. Másnap a gazdasági fenntarthatóság és forrásszerzés vizeire evezett a zöldutas csapat. A programba kedden belefért egy rövid séta a zsámbéki romtemplomhoz ,az utolsó napon pedig kis kirándulást tettünk a Nyakas-tetôre.
Nagy örömünkre a szakmai tapasztalatszerzés és intenzív munka mellett is meggyôzôdhettünk róla, hogy a Budavidék Zöldút zsámbéki szakasza bôvelkedik vonzerôkben és vendégszeretetben.