Tanyakör Zöldút

A Tanyakör Zöldút központi gondolata a helyi sajátosságok alapján a tanyavilág. A környéken a lakosság több mint 40%-a külterületen él, tehát megvalósul a tradicionális tanyasi életforma nemcsak muzeális, hanem mindennapi továbbvitele. Az általunk kijelölt útvonal a helyi lakosokkal, fiatalokkal és az utazóval ennek az életformának és környezetnek a megélését teszi lehetővé: megismerteti, milyen izgalmas és motiváló az életben tartott, kreatívan megújított hagyomány, valamint a pusztai hangulat élményét is elérhetővé teszi, mely mindenkit megérint. A helyi emberek gondolkodása, értékrendje és személyisége is jobban megérthető, megismerhető a náluk töltött idő során. A Tanyakör Zöldút központi eleme a személyes, barátságos invitáló tanyasi hangulat keresése és bemutatása.

Egyesületünk (Városszépítő Egyesület Kiskunmajsa) Vállalkozói Kör néven 1998-ban alakult. Eredeti célja a kibontakozó vállalkozói világ olyanfajta érdekképviselete volt, mely a kezdő vállalkozásoknak mankót ad, a már működők továbbfejlődését és minél jobb eligazodását segíti. E kör alapítói aztán továbbléptek, a korai szerepet és vállalásokat egyre inkább átvették a kamarai, gazdaköri stb. szervezetek, és az alapítóknak a város élete, a környezet szebbé tétele vált kiemelt feladatukká, ezért az egyesület nevet változtatott. Az alapítók és újonnan belépő tagok, természettudatos tevékenységbe kezdtek: a „városszépítő” nevet nemcsak fizikai és szó szerinti értelemben használva, hanem a közéletre is alkalmazva. A virágos település gondolata kíséri az eddigi akciókat: környezeti és közösségi értékmegőrzés. A szervezet működésének célcsoportjai – a város lakossága, városi önkormányzat, civil szervezetek a kistérségben, hazai és külföldi turisták.

Az egyesület tagjai több éve szervezik a Virágosabb Kiskunmajsáért mozgalmat. A részvevők köre: 100 család, 20 vállalkozás, szinte minden évben. 2006-ban a városközpont szépítése kezdődött meg: egy Ökotárs adományi támogatás révén egy fasort telepítettünk a város Fő utcáján, melynek nyomán az egyesület az iskolások környezeti nevelésébe is bekapcsolódott. 2007-ben az egyesület megbízást kapott az önkormányzattól az egységes zöldfelület tervezési stratégia kialakítására.

A kiskunmajsai Városszépítő Egyesület 2006 őszén ismerkedett meg a Zöldút tematikával és az Ökotárs Alapítvány módszertani felkészítését (workshop és tanulmányút, valamint pénzügyi támogatás) követően július 20-án tartotta első helyi közösségi rendezvényét, mellyel kezdetét vette a helyi Tanyakör Zöldút megvalósítása.

Bővebb információ: Városszépítő egyesület Kiskunmajsa, Tanyakör Zöldút
Kapcsolattartó: Reijnders Judit
Elérhetőség: otletfa@colonial.hu, 06 30 / 239 4400

 

Tanyakör Zöldút képgaléria