Pilisi Zöldút

// december 20th, 2011 // 2011, Archívum

Pilisi Zöldút – Térségfejlesztés, turizmus, közösségi részvétel

A magyarországi zöldutakat is magában foglaló CEG (Central and Eastern European Greenways; Közép- és Kelet- Európai Zöldutak) modellprogramot egy cseh-lengyel-szlovákmagyar- román-bolgár nemzetközi szervezet, az EPSD (Környezeti Környezeti Partnerség a Fenntartható Fejlôdésért) hozta létre tíz évvel ezelôtt, elsôsorban hosszú távú céljai – a környezeti fenntarthatóság és a helyi közösségek erôsítése – érdekében. A módszer ötvözi a közösségi részvételen alapuló helyi fejlesztések minden olyan területét, amely összefüggésbe hozható a motormentes (gyalogos, kerékpáros, lovas, evezôs, sítalpas) közlekedéssel. Zöldutat fejlesztve egyszerre támogathatjuk a biztonságos közlekedést, az aktív, egészséges életmódot, környezetünk élhetôvé tételét, szemléletformáló nevelési feladatokat, helyi termékek elôállítását, a helyi gazdaság élénkítését, versenyképes és emberi léptékû térségi turizmus kialakítását. A programot belföldön az EPSD magyar tagszervezete, az Ökotárs Alapítvány koordinálja.
Tovább épül a kistérség- és régióhatárokon átnyúló kapcsolatrendszer Rómaifürdôtôl Esztergomig, minden lehetséges fórumon ismertetjük és népszerûsítjük a Föld Szíve Pilisi Zöldút gondolatát, készül a tavaszi értékleltár eredményeit és a tervezett tematikus útvonalakat egységbe foglaló Pilisi Zöldútfejlesztési Koncepció, valamint tervezzük a térségbe érkezô zöldutas látogatók számára korszerû és megbízható szolgáltatást nyújtó turisztikai desztinációs szervezet létrehozását.